Afdeling 242

20161210 schrijfmarathonA

 

Schrijfmarathon in Hoofddorp was een succes.

Op 10 december, de internationale dag van de mensenrechten, hebben wereldwijd honderdduizenden mensen meegedaan aan de Schrijfmarathon. 

 

Dit was de vierde keer dat Amnesty International op die dag de schrijfmarathon organiseerde. Mensen hebben 24 uur lang brieven of solidariteitskaarten geschreven, gericht aan slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Als brievenschrijver vraagt men om de vrijlating van gewetensgevangenen, om berechting van daders van mensenrechtenschendingen, om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie.

 

Uit de resultaten van de schrijfmarathon van 2015 bleek nogmaals dat schrijven helpt. Een groot aantal mensen voor wie werd geschreven, zijn vrijgelaten. Daarom is ook in Hoofddorp weer meegedaan aan de aan de Schrijfmarathon en zijn mensen in de pen geklommen om te strijden tegen onrecht. Van 10.00 tot 17.00 uur kwamen mensen naar de bibliotheek om brieven te schrijven. Dit was een groot succes. In totaal zijn ruim 190 brieven en kaarten geschreven.

 

 

20161210 schrijfmarathonC     20161210 schrijfmarathonB     20161210 schrijfmarathonD

 

De mensen voor wie wij actie voerden treft u aan op:  http://schrijfmarathon.amnesty.nl/downloads/#4

 

Een van de mensen die vrijkwam na de schrijfactie van vorig jaar is

Phyoe Phyoe Aung die vrijkwam in april 2016.

 

QUOTES2016 Phyoe Phyoe Aung A

 

 

 

 

 

  • Laatste wijziging 2 juli 2017.